วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 23/11/2562 ประชุมเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินค่าเวนคืนที่ดิน ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81
2 06/06/2562 ประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2562
3 05/06/2562 มอบเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต และอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านแจงงาม
4 02/04/2562 รับมอบหลักล้มและกรวยยาง จากการสนับสนุนของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี – วังน้อย ที่ 6 (RA 6)
5 08/03/2562 ให้การต้อนรับ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (นายวิทยา ยาม่วง) และคณะตรวจราชการ
6 01/01/2562 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครปฐม ตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
7 26/12/2561 ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดนครปฐม
8 25/12/2561 วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ได้กรุณามาตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด