วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวสารทางหลวง

 

11 มิ.ย.
title
ประชาสัมพันธ์

 ด้วยแขวงทางหลวงนครปฐมได้จ้างเหมา บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จำกัด ทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข ๓๗๕ ตอนบ้านบ่อ - พระประโทน ระหว่างกม.๖+๑๔๕ - กม.๘+๑๗๕ ด้านขวาทาง มีความจำเป็นต้องปิดการจราจรและเปิดใช้ทางเบี่ยง ระหว่างกม.๔+๕๐๐ - กม.๘+๒๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง แขวงทางหลวงนครปฐมต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง และขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง รวมทั้งสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้เพื่อประโยชน์ในการเดินทาง

วีดีทัศน์
title
สรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางใหญ่ - กาญจนบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
สองข้างทางหลวง ตอน สัญญาณไฟจราจร
title