Close
title
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวสารทางหลวง

 

08 มี.ค.
title
ให้การต้อนรับ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (นายวิทยา ยาม่วง) และคณะตรวจราชการ

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562  แขวงทางหลวงนครปฐม ร่วมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม และ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม ได้ให้การต้อนรับ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (นายวิทยา ยาม่วง)  และคณะตรวจราชการ  ซึ่งได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 (ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม

 

 

วีดีทัศน์
title
ผลการรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตประจำเดือนมกราคม 2562
Q&A รถชนทรัพย์สินในเขตทางเสียหายใครรับผิดชอบ?
Q&A เหตุผลที่กรมทางหลวงการปิดจุดกลับรถบางจุดเพราะ?
title