วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2562
ลงวันที่ 06/06/2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายพงศ์เทพ ทองพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประธานคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2562 และคณะ ร่วมตรวจสายทางในพื้นที่รับผิดชอบของหมวดทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงนครปฐม เพื่อคัดเลือกหัวหน้าหมวดทางหลวง ระดับดี และดีเด่น ประจำปี 2562


'