วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ประชุมเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินค่าเวนคืนที่ดิน ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81
ลงวันที่ 23/11/2562

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 

นายสมพร รัตนบุรี ท่านผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินค่าเวนคืนที่ดิน ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81 สายบางใหญ่  – กาญจนบุรี  ร่วมด้วย นายพงศ์เทพ ทองพัฒน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์), ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครปฐม, นายช่างโครงการ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี, เจ้าหน้าที่งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และหัวหน้างานการเงินและบัญชี แขวงทางหลวงนครปฐม เพื่อเร่งดำเนินการเดินหน้าจ่ายเงินค่าเวนคืนที่ดิน ให้จบโดยเร็วตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 


'