วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออะไหล่งานเงินทุนหมุนเวียนรถหมายเลข 46-6917-14-7 เลขที่ 336-งท-30-1-63 14/11/2562 07/11/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 4 07/10/2562 07/10/2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 แขวงทางหลวงนครปฐม
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ