วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0302 ตอนลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ตอน 1 ระหว่าง กม.61+734 - กม.76+750 ซ้ายทาง - ขวาทาง (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/04/2563 eb-นฐ./31/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0201 ตอนนครชัยศรี - พระประโทน ระหว่าง กม.49+289 - กม.52+289 (ซ้ายทาง) ตอนควบคุม 0202 ตอนพระประโทน - สระกระเทียม ระหว่าง กม.58+837 - กม.59+700 (ซ้ายทาง - ขวาทาง) ปริมาณงาน 2 แห่ง 27/04/2563 eb-นฐ./32/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
3 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0202 ตอนพระประโทน - สระกระเทียม ที่ กม.58+520 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/04/2563 eb-นฐ./33/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
4 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3231 ตอนควบคุม 0100 ตอนเด่นมะขาม - บางเลน ตอน 2 ระหว่าง กม.2+800 - กม.3+820 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/04/2563 eb-นฐ./34/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
5 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3296 ตอนควบคุม 0100 ตอนดอนตูม - บางเลน ระหว่าง กม.3+500 - กม.5+060 (ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (53 ต้น) 28/04/2563 eb-นฐ./35/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
6 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0301 ตอนบางเลน – ลำลูกบัว ที่กม.52+000 , ที่กม.52+590 ปริมาณงาน 2 แห่ง 28/04/2563 eb-นฐ./37/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0202 ตอนพระประโทน - สระกระเทียม ตอน 2 ระหว่าง กม.58+800 - กม.59+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2563 eb-นฐ./36/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
8 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0202 ตอนพระประโทน – สระกระเทียม ตอน 2 ระหว่าง กม.58+880 – กม.59+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (กิ่งเดี่ยว 9 ม. 18 ต้น) (High mast 3 ต้น) 09/04/2563 eb-นฐ./30/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
9 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0202 ตอนพระประโทน – สระกระเทียม ที่กม.58+520 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 eb-นฐ./29/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
10 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0202 ตอนพระประโทน – สระกระเทียม ตอน 3 ระหว่าง กม.64+568 - กม.65+544 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (976 ม.) 01/04/2563 นฐ.21/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
11 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอนควบคุม 0100 ตอนเด่นมะขาม - บางเลน ตอน 2 ระหว่าง กม.2+800 – กม.3+820 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (35 ต้น) 01/04/2563 eb-นฐ./22/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
12 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 375 ตอนควบคุม 0101 ตอนบ้านบ่อ - พระประโทน ที่ กม.1+500, กม.8+224, กม.12+080 - กม.12+920, กม.19+900 และที่ กม.21+775 - กม.22+825 ปริมาณงาน 5 แห่ง 01/04/2563 นฐ.22/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
13 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอนควบคุม 0100 ตอนเด่นมะขาม - บางเลน ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.28+629 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2563 นฐ.20/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
14 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0201 ตอนนครชัยศรี - พระประโทน ระหว่าง กม.49+289 - กม.52+289 (ซ้ายทาง) ตอนควบคุม 0202 ตอนพระประโทน - สระกระเทียม ระหว่าง กม.58+837 - กม.59+700 (ซ้ายทาง-ขวาทาง) ปริมาณงาน 2 แห่ง (2,608 ตร.ม.) 01/04/2563 eb-นฐ./25/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
15 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3394 ตอนควบคุม 0200 ตอนหนองตะเลา - รางพิกุล ระหว่าง กม.19+090 - กม.20+000 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (27 ต้น) 01/04/2563 นฐ.19/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 39 รายการ