วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0302 ตอนลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ที่ กม.77+100 (แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/03/2562 08/03/2562 นฐ.24/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย 346 ตอนลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ระหว่าง กม.87+035 - กม.89+100 ซ้ายทาง - ขวาทาง ปริมาณงาน 120 ต้น 28/11/2561 27/11/2561 eb-นฐ./20/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ