วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมและเปลี่ยนแผ่นการืดเรลพร้อมอุปกรณ์ สาย 4 ที่ กม.53+790 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 06/12/2562 336/-/4/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
2 จ้างซ่อมและเปลี่ยนไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่เสาสูง 9.00 ม. สาย 375 ที่ กม.12+290 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 06/12/2562 336/-/3/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
3 จ้างซ่อมและเปลี่ยนไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม.พร้อมกิ่งคู่ สาย 346 ที่ กม.55+960(เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 06/12/2562 336/-/2/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
4 งานจ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT สาย 3351 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/12/2562 06/12/2562 336/นฐ/4/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/12/2562 04/12/2562 336/60/25/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
6 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร 03/12/2562 03/12/2562 336/35/คจ.1/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
7 :ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 03/12/2562 02/12/2562 336/35/24/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
8 น้ำมันเบนซิน จำนวน 800 ลิตร 02/12/2562 02/12/2562 336/35/23/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/12/2562 28/11/2562 336/60/22/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
10 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 02/12/2562 28/11/2562 336/85/21/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
11 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 29/11/2562 28/11/2562 336/85/20/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
12 จ้างผลิตฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.80X0.80X0.10 ม. เหล็กหนา 9 มม.ทางหลวงหมายเลข 4 ปริมาณงาน 2 แห่ง 27/11/2562 26/11/2562 336/นฐ/3/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
13 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 19 รายการ 27/11/2562 26/11/2562 336/85/16/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
14 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันหล่อลื่น (งานเงินทุนหมุนเวียน) 26/11/2562 21/11/2562 336/งท/35/21/63 แขวงทางหลวงนครปฐม
15 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/11/2562 25/11/2562 336/60/12/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 230 รายการ