วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 800 ลิตร 01/06/2563 336/35/92/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
2 จ้างตัดชุดเครื่องแบบยามรักษาการณ์แขนสั้น จำนวน 10 ชุด 29/05/2563 336/ด/-/25/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
3 จ้างเหมาซ่อมแซมงานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง(ศาลาทางหลวง) ทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.65+630(ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/05/2563 336/นฐ/11/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
4 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 25/05/2563 336/45/90/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
5 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0202 ตอนพระประโทน - สระกระเทียม ที่ กม.58+520 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/05/2563 คล.-นฐ./1/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถหมายเลข 23-6099-96-0 จำนวน 1 งาน 18/05/2563 336/งท/-/73/63 แขวงทางหลวงนครปฐม
7 วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 18/05/2563 336/40/ด/21/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/05/2563 336/60/87/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
9 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 12/05/2563 336/85/86/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
10 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 07/05/2563 336/35/85/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
11 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 05/05/2563 336/คภ.ทล.2/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
12 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 05/05/2563 336/คภ.ทล.2/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
13 น้ำมันเบนซิน จำนวน 800 ลิตร 01/05/2563 336/35/84/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
14 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ตำรวจทางหลวง จำนวน 5 คัน 27/05/2563 ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวง 5คัน แขวงทางหลวงนครปฐม
15 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/04/2563 336/60/81/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 364 รายการ