วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 05/05/2563 336/คภ.ทล.2/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ 15/04/2563 336/60/77/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
3 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0202 ตอนพระประโทน - สระกระเทียม ตอน 2 ระหว่าง กม.58+880 - กม.59+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 e-นฐ./30/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 08/01/2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 แขวงทางหลวงนครปฐม
5 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร สาย 3351 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/12/2562 336/o{/6/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
6 จ้างซ่อมและเปลี่ยนไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม.พร้อมกิ่งคู่ สาย 346 ที่ กม.55+960(เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/12/2562 336/-/2/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
7 จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณไหล่ทางสองข้างทางและเกาะกลาง ปริมาณงาน 430,675 ตร.ม. 13/08/2562 336/นฐ/15/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ