วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณไหล่ทางสองข้างทางและเกาะกลาง ปริมาณงาน 430,675 ตร.ม. 13/08/2562 13/08/2562 336/นฐ/15/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ