วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0302 ตอนลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ที่ กม.77+100 (แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/03/2562 14/03/2562 นฐ.24/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ