วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0302 ตอนลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ที่ กม.77+100 (แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2562 30/04/2562 นฐ.24/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
2 จ้างซ่อมและเปลี่ยนเสาไฟฟ้าเสาสูง 9.00 ม.พร้อมกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 346 ที่ กม.52+530(เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/02/2562 26/02/2562 336/-/11/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 27/02/2562 26/02/2562 336/40/ด/26/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
4 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/02/2562 22/02/2562 336/60/75/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
5 วัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 25/02/2562 22/02/2562 336/85/73/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
6 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/02/2562 22/02/2562 336/60/74/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
7 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 25/02/2562 22/02/2562 336/60/71/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
8 จ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 ม.ทางหลวงหมายเลข 375 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/02/2562 22/02/2562 336/นฐ/5/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
9 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 งาน 22/02/2562 14/02/2562 336/งท/35/45/62 แขวงทางหลวงนครปฐม
10 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 15 รายการ 18/02/2562 15/02/2562 336/85/70/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
11 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 15/02/2562 15/02/2562 336/40/ด/24/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
12 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร 15/02/2562 02/02/2562 336/35/คจ.2/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
13 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 46-6473-05-1 จำนวน 1 งาน (งานเงินทุนฯ) 14/02/2562 08/02/2562 336/งท/30/44/62 แขวงทางหลวงนครปฐม
14 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อม รถหมายเลข 20-6168-08-5 จำนวน 1 งาน (งานเงินทุนฯ) 14/02/2562 08/02/2562 336/งท/-/36/62 แขวงทางหลวงนครปฐม
15 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 08/02/2562 08/02/2562 336/85/69/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 21 รายการ