วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0202 ตอนพระประโทน – สระกระเทียม ตอน 3 ระหว่าง กม.64+568 - กม.65+544 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (976 ม.) 14/05/2563 นฐ.21/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
2 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 375 ตอนควบคุม 0101 ตอนบ้านบ่อ - พระประโทน ที่ กม.1+500, กม.8+224, กม.12+080 - กม.12+920, กม.19+900 และที่ กม.21+775 - กม.22+825 ปริมาณงาน 5 แห่ง 14/05/2563 นฐ.22/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
3 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอนควบคุม 0100 ตอนเด่นมะขาม - บางเลน ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.28+629 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2563 นฐ.20/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
4 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3394 ตอนควบคุม 0200 ตอนหนองตะเลา - รางพิกุล ระหว่าง กม.19+090 - กม.20+000 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (27 ต้น) 14/05/2563 นฐ.19/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
5 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3040 ตอนควบคุม 0100 ตอนกำแพงแสน - จันทร์ลาด ระหว่าง กม.1+090 - กม.2+650 (ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (53 ต้น) 14/05/2563 นฐ.18/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอนควบคุม 0100 ตอนเด่นมะขาม – บางเลน ตอน 1 ระหว่าง กม.9+600 – กม.11+713 (กึ่งกลางโครงการ กม.010+657) ปริมาณงาน 19,017 ตร.ม. 22/04/2563 นฐ.2/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
7 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 25300 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0202 ตอนพระประโทน – สระกระเทียม ระหว่าง กม.53+500 – กม.58+837 (ซ้ายทาง – ขวาทาง) เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 17,038 ตร.ม. 22/04/2563 นฐ.3/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
8 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 25300 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0101 ตอนนครปฐม – หนองปลาไหล ระหว่าง กม.0+000 – กม.5+200 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 9,908 ตร.ม. 22/04/2563 นฐ.4/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครชัยศรี - พระประโทน ระหว่าง กม.41+067 - กม.46+100 ซ้ายทาง 27/04/2563 นฐ.14/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
10 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0202 ตอนพระประโทน - สระกระเทียม ตอน 1 ระหว่าง กม.60+000 - กม.63+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2563 นฐ.6/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
11 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0301 ตอนบางเลน - ลำลูกบัว ตอน 2 ที่ กม.51+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/04/2563 นฐ.15/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
12 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0101 ตอนนครปฐม - หนองปลาไหล ระหว่าง กม.0+000 - กม.21+150 ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองปลาไหล - กำแพงแสน ระหว่าง กม.21+150 - กม.29+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/04/2563 นฐ.16/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
13 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอนควบคุม 0100 ตอนเด่นมะขาม - บางเลน ตอน 3 ระหว่าง กม.5+000 - กม.6+110 ซ้ายทาง - ขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2563 นฐ.5/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 23400 งานซ่อมทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0101 ตอนนครปฐม – หนองปลาไหล ระหว่าง กม.0+000 – กม.14+300 ขวาทาง (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 8,055 ตร.ม. กำหนดเวลาทำการ 150 วัน 27/04/2563 นฐ.13/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3297 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองปลาไหล – ดอนตูม ระหว่าง กม.4+830 – กม.6+950 ปริมาณงาน 32,364 ตร.ม. 27/04/2563 นฐ.10/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 41 รายการ