วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 28/02/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0302 ตอนลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ที่ กม.77+100 (แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 12/11/2561 แขวงทางหลวงนครปฐม งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย 346 ตอนลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ระหว่าง กม.87+035 - กม.89+100 ซ้ายทาง - ขวาทาง ปริมาณงาน 120 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ