วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 09/04/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0202 ตอนพระประโทน - สระกระเทียม ตอน 2 ระหว่าง กม.58+880 - กม.59+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 27/03/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 375 ตอนควบคุม 0101 ตอนบ้านบ่อ - พระประโทน ที่ กม.1+500, กม.8+224, กม.12+080 - กม.12+920, กม.19+900 และที่ กม.21+775 - กม.22+825 ปริมาณงาน 5 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 27/03/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอนควบคุม 0100 ตอนเด่นมะขาม - บางเลน ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.28+629 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 27/03/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0201 ตอนนครชัยศรี - พระประโทน ระหว่าง กม.49+289 - กม.52+289 (ซ้ายทาง) ตอนควบคุม 0202 ตอนพระประโทน - สระกระเทียม ระหว่าง กม.58+837 - กม.59+700 (ซ้ายทาง-ขวาทาง) ปริมาณงาน 2 แห่ง (2,608 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 27/03/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3394 ตอนควบคุม 0200 ตอนหนองตะเลา - รางพิกุล ระหว่าง กม.19+090 - กม.20+000 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (27 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 27/03/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0301 ตอนบางเลน - ลำลูกบัว ที่ กม.52+000, ที่ กม.52+590 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 27/03/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0302 ตอนลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ตอน 1 ระหว่าง กม.61+734 - กม.76+750 ซ้ายทาง - ขวาทาง (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,237 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 27/03/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3040 ตอนควบคุม 0100 ตอนกำแพงแสน - จันทร์ลาด ระหว่าง กม.1+090 - กม.2+650 (ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (53 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 27/03/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3296 ตอนควบคุม 0100 ตอนดอนตูม - บางเลน ระหว่าง กม.3+500 - กม.5+060 (ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (53 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 09/03/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0202 ตอนพระประโทน - สระกระเทียม ตอน 1 ระหว่าง กม.60+000 - กม.63+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 31 รายการ