วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครปฐม ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรงานเงินทุนฯ ครั้งที่ 2 02/06/2563 75,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 800 ลิตร 01/06/2563 22,328.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครปฐม จ้างตัดชุดเครื่องแบบยามรักษาการณ์แขนสั้น จำนวน 10 ชุด 29/05/2563 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครปฐม จ้างเหมาซ่อมแซมงานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง(ศาลาทางหลวง) ทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.65+630(ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/05/2563 184,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครปฐม วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 25/05/2563 208,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครปฐม กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0202 ตอนพระประโทน - สระกระเทียม ที่ กม.58+520 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/05/2563 605,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครปฐม ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถหมายเลข 23-6099-96-0 จำนวน 1 งาน 18/05/2563 5,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครปฐม วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 18/05/2563 8,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/05/2563 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 12/05/2563 8,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 07/05/2563 162,458.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครปฐม เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 05/05/2563 242,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครปฐม เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 05/05/2563 240,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครปฐม น้ำมันเบนซิน จำนวน 800 ลิตร 01/05/2563 20,328.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครปฐม ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ตำรวจทางหลวง จำนวน 5 คัน 27/05/2563 270,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 381 รายการ