วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครปฐม จ้างซ่อมและเปลี่ยนแผ่นการืดเรลพร้อมอุปกรณ์ สาย 4 ที่ กม.53+790 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/12/2562 16,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครปฐม จ้างซ่อมและเปลี่ยนไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่เสาสูง 9.00 ม. สาย 375 ที่ กม.12+290 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/12/2562 15,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครปฐม จ้างซ่อมและเปลี่ยนไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม.พร้อมกิ่งคู่ สาย 346 ที่ กม.55+960(เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/12/2562 102,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครปฐม งานจ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT สาย 3351 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/12/2562 235,633.52 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 15,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร 03/12/2562 77,553.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครปฐม :ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 02/12/2562 232,660.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครปฐม น้ำมันเบนซิน จำนวน 800 ลิตร 02/12/2562 27,928.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 28/11/2562 5,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 28/11/2562 5,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 28/11/2562 46,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครปฐม จ้างผลิตฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.80X0.80X0.10 ม. เหล็กหนา 9 มม.ทางหลวงหมายเลข 4 ปริมาณงาน 2 แห่ง 26/11/2562 23,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 19 รายการ 26/11/2562 6,674.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครปฐม ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันหล่อลื่น (งานเงินทุนหมุนเวียน) 21/11/2562 41,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครปฐม วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/11/2562 25,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 231 รายการ